Ứng dụng quản lý nội dung HNKH Viện Pasteur Tp.HCM lần thứ 19
Ngày đăng: 08:58:29 07/12/2017
Thông báo Ứng dụng quản lý nội dung Sự kiện
  • Hội nghị khoa học Viện Pasteur TP.HCM lần thứ 19 với chủ đề "NGHIÊN CỨU VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG"
  • Địa điểm: 167 Viện Pasteur TP.HCM, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 07:30 – 17:00 ngày 08 tháng 12 năm 2017

Y tế công cộng và y tế dự phòng ngày càng khẳng định vai trò không thể thiếu trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe con người, nhằm hướng tới mục tiêu “Sức khỏe cho mọi người”. Cần thiết phải có sự kết hợp nhiều chuyên ngành, đa dạng; cần được quan tâm từ cấp địa phương, tỉnh/thành phố, quốc gia, quốc tế và cần sự hợp tác toàn cầu trong nghiên cứu và hành động y tế công cộng để đạt mục tiêu này.

Trong những năm gần đây, các vấn đề liên quan tới y tế công cộng và y tế dự phòng đã được quan tâm và đầu tư nghiên cứu bởi các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ngành y tế. Để tập hợp, công bố rộng rãi và chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và ứng dụng thực tế, Viện Pasteur TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Khoa học định kỳ hai năm với sự tham gia tích cực của các Viện nghiên cứu, các trường đại học, các đơn vị y tế, các nhà khoa học trong khu vực, trên cả nước và quốc tế, giúp giải quyết các vấn đề y tế công cộng của khu vực phía Nam.

Hội nghị Khoa học Viện Pasteur TP.HCM lần thứ 19 năm 2017 với chủ đề “Nghiên cứu vì sức khỏe cộng đồng” giới thiệu kỷ yếu là tập hợp tóm tắt kết quả của 77 công trình nghiên cứu có giá trị sẽ được trình bày và triển lãm tại Hội nghị và trên ứng dụng.

Nội dung tải Ứng dụng
 
Đối với android: tải theo 3 cách sau đây
cách 1: đăng nhập vào google play và tìm kiếm với từ khóa "PI Event"
Cách 2: theo đường dẫn rút gọn https://goo.gl/BBSyjU
Cách 3: Quét mã Barcode:
Inline image 1
 
Đối với Iphone: có thể tải App về theo các cách sau
cách 1: đăng nhập vào apple store và tìm kiếm với từ khóa "PI HCMC's Event"
Cách 2: theo đường dẫn rút gọn https://goo.gl/riXrGo
Cách 3: Quét mã Barcode:
Inline image 2
Đăng bởi: Huy Pham - TTĐT
Các tin khác