Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017
Ngày đăng: 11:52:38 09/04/2015
Từ ngày 23/03 đến ngày 27/03 Ba chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Pasteur Tp.HCM đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, Đại hội các chi bộ đã đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2017.

Đại hội các chi bộ bầu trực tiếp bầu ra BCH và các chức danh Bí thư, Phó bí thư của từng chi bộ:

Ban chấp hành Chi bộ 1

Ban chấp hành Chi bộ 1, Nhiệm kỳ 2015-2017
1. Đ/c Lê Đình Huân, Bí thư
2. Đ/c Lê Việt Hà, Phó bí thư
3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên

Ban chấp hành Chi bộ 2

Ban chấp hành Chi bộ 2, Nhiệm kỳ 2015-2017
1. Đ/c Cao Hữu Nghĩa, Bí thư
2. Đ/c Mai Đình Hưng, Phó bí thư
3. Đ/c Trần Quang Ngọc, Ủy viên

Ban chấp hành Chi bộ 3

Ban chấp hành Chi bộ 2, Nhiệm kỳ 2015-2017
1. Đ/c Tô Thị Hương, Bí thư
2. Đ/c Cao Minh Thắng, Phó bí thư
3. Đ/c Hồ Vĩnh Thắng, Ủy viên

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác