Triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến
Ngày đăng: 10:01:40 19/04/2021

Triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân":

Vui lòng xem file đính kèm:

CV cuộc thi ĐBQH, ĐBHĐND.signed

Các tin khác