Đại hội đại biểu Chi hội Thầy thuốc trẻ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 09:52:10 12/07/2022

Xây dựng Chi hội Thầy thuốc trẻ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp Thầy thuốc trẻ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Thầy thuốc trẻ, cổ vũ Thầy thuốc trẻ xây hoài bão lớn, thi đua rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng cả thể chất và tinh thần với Khẩu hiệu hoạt động:

“Chi hội Thầy thuốc trẻ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh
Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”

Chi hội thầy thuốc trẻ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức đại hội đại biểu với các nội dung sau đây:

 • Thời gian: 14 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2022
 • Địa điểm: Phòng học 2 - Trung tâm Đào tạo - Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh167 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thành phần tham dự:
  • Hội viên Chi hội Thầy thuốc trẻ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Đại diện Trung ương Hội TTT Việt Nam;
  • Đại diện Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Các nhà tài trợ, các tổ chức/hội từ thiện đồng hành cùng chi hội thời gian qua.

Nhằm tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, ban tổ chức kính gửi đến bạn đọc Thư mời và Dự thảo Văn kiện đại hội để tham khảo (tải về file đính kèm)

Các tin khác