Kết quả đại hội Đảng bộ Viện Pasteur Tp.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng: 18:27:38 15/06/2015
Từ ngày 21/04 đến ngày 23/04, Đảng bộ Viện Pasteur Tp.HCM đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội các chi bộ đã đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020 đưa vào nghị quyết để đại hội thảo luận và thông qua.

Đại hội tiến hành thảo luận các Văn kiện của Đảng bộ khối Cơ sở Bộ Y tế, Văn kiện của Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa ra các ý kiến góp ý xây dựng cho các văn kiên của Đại hội cấp trên.

Đại hội các chi bộ bầu trực tiếp bầu ra BCH và các chức vụ Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ viện Pasteur Tp.HCM, Nhiệm kỳ 2015-2020
1. Đ/c Phan Trọng Lân, Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Bí thư Đảng ủy
3. Đ/c Cao Hữu Nghĩa, Ủy viên
4. Đ/c Lê Đình Huân, Ủy viên
5. Đ/c Cao Minh Thắng, Ủy viên

Ủy ban kiểm tra Đảng
1. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ nhiệm
2. Đ/c Cao Minh Thắng, Ủy viên
3. Đ/c Nguyễn Minh Ngọc, Ủy viên

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ khối cơ sở Bộ Y tế
Đ/c Phan Trọng Lân
Đ/c Cao Hữu Nghĩa
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Dung
Đ/c Lê Đình Huân
Đ/c Tô Thị Hương
Đ/c. Vũ Quốc Hùng, dự khuyết

Đồng chí Phan Trọng Lân bỏ phiếu bầu BCH

BCH Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng và đoàn đại biểu tham dự đại hội Đảng cấp trên chụp hình lưu niệm

 Chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ viện Pasteur Tp.HCM, Nhiệm kỳ 2015-2020

 

Phòng Tổ chức cán bộ

 

 

 

 

 

Các tin khác