Lễ kết nạp Đảng ngày 11/06/2015
Ngày đăng: 19:08:30 15/06/2015

Ngày 11/06/2015, Đảng bộ Viện Pasteur Tp. HCM tiến hành lễ kết nạp cho 5 quần chúng ưu tú của chi bộ 2 và chi bộ 3 vào hàng ngũ của Đảng.

Các đồng chí được kết nạp:

1. Đ/c Lý Huỳnh Kim Khánh
2. Đ/c Nguyễn Thị Sơn Hà
3. Đ/c Nguyễn Trọng Toàn
4. Đ/c Võ Ngọc Quang
5. Đ/c Huỳnh Hoàng Khánh Thư

Các đồng chí Đảng viên mới được kết nạp

Tại lễ kết nạp đồng chí Phan Trọng Lân, Bí thư Đảng ủy đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng viên mới kết nạp, giao nhiệm vụ cho các chi bộ tiếp tục phân công giúp đỡ các đồng chí Đảng viên dự bị. Thay mặt cho các đồng chí Đảng viên mới kết nạp, đồng chí Lý Huỳnh Kim Khánh tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu trong công tác Đảng, công tác chuyên môn để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác