Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà
Ngày đăng: 01:41:20 09/09/2021
Ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà

Thông tin về công văn ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà của Bộ Y tế.

(vui lòng xem file đính kèm)

28.8.2021 Quyết định HD CS và DD.signed

28.8. 2021 HD chăm sóc F0 tại nhà FN

Bản cuối HD DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ F0 tại nhà.signed

Các tin khác