Đoàn giám sát của dự án WHO làm việc với Viện Pasteur Tp.HCM
Ngày đăng: 15:16:17 20/05/2015

1. Địa điểm và thời gian làm việc:

 • Địa điểm: phòng họp B9, Viện Pasteur TPHCM
 • Thời gian: 20,21/5/2015

Toàn cảnh buổi làm việc giữa WHO và Viện Pasteur Tp.HCM

2. Thành phần đoàn giám sát:

1. Bà Vũ Thị Hậu, chuyên viên Vụ Kế hoạch-Tài chính, Phó Giám Đốc Dự án
2. Ông Nguyễn Việt Dũng, chuyên viên Vụ Kế hoạch-Tài chính, Kế toán trưởng
3. Bà Vũ Thị Hồng Nhung, chuyên viên Vụ Kế hoạch-Tài chính
4. Bà Lê Thu Mỹ, Điều phối dự án
5. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Cán bộ phòng Kế hoạch
6. Bà Vũ Thị Lê Quy, Cán bộ phòng Tài chính
7. Ông Lê Minh Thịnh, Cán bộ phòng Tài chính
8. Bà Phạm Hồng Luy, Cán bộ chương trình Văn phòng WHO tại Hà Nội
9. Ông Nguyễn Văn Tuân, văn phòng WHO tại TPHCM

3. Thành phần Viện Pasteur TPHCM:

1. Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng
2. Lê Thị Tố Nữ, Kế toán trưởng
3. Nguyễn Ngọc Mỹ Linh, P.TCKT
4. Huỳnh Thị Kim Loan, Phó Trưởng khoa VSMD
5 Nguyễn Thanh Long, Khoa VSMD
6. Đặng Thanh Giang, Khoa VSMD
7. Nguyễn Thu Ngọc, Khoa VSMD
8. Trần Phúc Hậu, Phó Trưởng khoa KSPNDB
9. Khưu Văn Nghĩa, Khoa KSPNDB
10. Phạm Thị Minh Hằng, Khoa KSPNDB
11. Hoàng Quốc Cường, PGĐ TTĐT, Phó Trưởng P.KHTH
12. Nguyễn Thị Thanh Lan, P.KHTH
13. Phan Thị Hoài Thương, P.KHTH
14. Đỗ Thị Phương Linh, P.KHTH

4. Nội dung làm việc:

 • Đánh giá tình hình triển khai các hoạt động hợp tác với WHO trong tài khóa 2014-2015 (việc tuân thủ các quy định về quản lý của Chính phủ và Nhà tài trợ; các khó khăn, vướng mắc, biện pháp giải quyết)
 • Kiểm tra hồ sơ chứng từ kế toán của các hoạt động hợp tác cuối tài khóa 2012-2013 và tài khóa 2014-2015
 • Rà soát các vấn đề về quản lý tài chính của các hoạt động hợp tác với WHO (duyệt dự toán, đặc biệt là vấn đề quyết toán)
 • Quản lý tài sản (Viện Pasteur HCM)
 • Chuẩn bị kế hoạch 2016-2017

5. Kế hoạch giám sát:

 • Ngày 19/5: Bay vào TP.HCM
 • Ngày 20/5: Sáng (từ 9h00): Làm việc với Viện SRKST&CT TP.HCM
 • Chiều (từ 14h00): Làm việc với Viện Pasteur TP.HCM
 • Ngày 21/5: Sáng (từ 9h00): Làm việc với Viện Y tế Công Cộng TP.HCM
 • Chiều (từ 14h00): Làm việc với Viện Pasteur TP.HCM (tiếp)
 • Ngày 22/5: Bay ra Hà Nội

Trung tâm đào tạo

 

Các tin khác