Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Huy, chuyên ngành Dịch tễ học
Ngày đăng: 06:58:28 26/09/2019

Tác giả: Hà Thị Bích Ngọc – TTĐT Viện Pasteur TP. HCM

Trung tâm Đào tạo – Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Huy, chuyên ngành Dịch tễ học 

Ngày 23/09/2019, tại Trung tâm đào tạo Viện Pasteur TP. HCM, Hội đồng chuyên môn đã tiến hành buổi họp đánh giá ba chuyên đề tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Huy, chuyên ngành Dịch tễ học, mã số 62 72 01 17. Hội đồng gồm ba thành viên: PGS.TS. Trần Ngọc Hữu, TS. Hoàng Quốc Cường và TS. Phạm Duy Quang là các giảng viên cơ hữu của Bộ môn Dịch tễ học – Viện Pasteur TP.HCM. Tại buổi họp còn có sự tham dự của hai cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Tập – Trường Đại học Y Dược TP. HCM và TS. Trần Phúc Hậu – Viện Pasteur TP. HCM; cùng cán bộ quản lý nghiên cứu sinh và các nghiên cứu sinh hiện đang theo học tại Viện Pasteur TP. HCM. 

TS. Phạm Duy Quang đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Huy lần lượt trình bày ba chuyên đề tiến sĩ với các nội dung:

  • Chuyên đề 1: Tỷ lệ, cơ cấu bệnh tật ở đồng bào Chăm khu vực Nam Trung Bộ
  • Chuyên đề 2: Đặc điểm dịch tễ học bệnh tăng huyết áp ở đồng bào Chăm khu vực Nam Trung Bộ
  • Chuyên đề 3: Nhu cầu sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh và nâng cao kiến thức phòng chống bệnh tăng huyết áp ở đồng bào Chăm khu vực Nam Trung Bộ

NCS. Nguyễn Ngọc Huy trình bày các chuyên đề tiến sĩ

Hội đồng đã đưa ra nhận xét chung các chuyên đề được nghiên cứu sinh trình bày rõ ràng, cấu trúc, bố cục tốt, nội dung tiếp cận phong phú về các chỉ số, thông tin và các kết quả nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam, ở dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số. Đối với từng chuyên đề, Hội đồng đã đưa ra những ý kiến nhận xét, phân tích chi tiết, làm rõ những ưu điểm cũng như mặt còn hạn chế để nghiên cứu sinh chỉnh sửa hoàn thiện các chuyên đề, giúp cho nghiên cứu sinh có được phần tổng quan luận án tiến sĩ đạt chất lượng tốt nhất.

Hội đồng đã nhất trí thông qua ba chuyên đề và đề nghị nghiên cứu sinh điều chỉnh tên và nội dung ba chuyên đề cho phù hợp với tên đề tài luận án, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, cụ thể:

  • Chuyên đề 1: Cơ cấu bệnh tật ở đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam
  • Chuyên đề 2: Đặc điểm dịch tễ học bệnh tăng huyết áp ở đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam
  • Chuyên đề 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ khám chữa bệnh tăng huyết áp và mô hình quản lý bệnh nhân tăng huyết áp.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Huy đã lĩnh hội những ý kiến đóng góp của Hội đồng và xin được điều chỉnh hoàn thiện ba chuyên đề.

Đăng bởi: Phạm Huy - TTĐT

Các tin khác