Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 791/PAS-KHTH) 16/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 780/PAS-KHTH) 16/03/2023
Mời báo giá cung cấp hoá chất, sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động xét nghiệm từ các mẫu thực phẩm, nước , mỹ phẩm,hoá chất diệt khuẩn, khử khuẩn bằng nguồn kinh phí kinh doanh dịch 16/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại hoá chất sinh phẩm ( Công văn 767/PAS-KHTH) 16/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại hoá chất sinh phẩm ( Công văn 766/PAS-KHTH) 16/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 765/PAS-KHTH) 16/03/2023
Mời báo giá cung cấp hoá chất cho Viện Pasteur TP. HCM ( Công văn 790/PAS-KHTH) 16/03/2023
Mời báo giá cung cấp khí Acetylen cho Viện Pasteur TP.HCM( Công văn 789/PAS-KHTH) 16/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 778/PAS-KHTH) 16/03/2023
Mời báo giá cung cấp hoá chất, sinh phẩm cho Viện Pasteur TP. HCM( Công văn 774/PAS-KHTH) 15/03/2023
Trang: «45678910»