Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá cung cấp khí trộn( Công văn 4182/PAS-KHTH) 07/11/2022
Mời báo giá cung cấp vật tư tiêu hao ( Công văn 4183/PAS-KHTH) 07/11/2022
Mời báo giá hoá chất, sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue( phân lập virút, giải trình tự, xét nghiệm real-time PCR) ( Công văn 4177/PAS-KHTH) 07/11/2022
Mời báo giá hoá chất, sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue ( Công văn 4176/PAS-KHTH) 07/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4169/PAS-KHTH) 07/11/2022
Mời báo giá cung cấp hóa chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao xét nghiệm - Chương trình an toàn thực phẩm( Công văn 4162/PAS-KHTH) 07/11/2022
Mời báo giá cung cấp dịch vụ làm sạch Phòng Khám Đa Khoa( Công văn 4161/PAS-KHTH) 07/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4136/PAS-KHTH) 07/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ( Công văn 4127/PAS-KHTH) 07/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4149/PAS-KHTH) 03/11/2022
Trang: «45678910»