Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4232/PAS-KHTH) 14/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4469/PAS-KHTH) 11/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại hàng hóa ( Công văn 4468/PAS-KHTH) 11/11/2022
Mời báo giá cung cấp hoá chất, sinh phẩm vật tư tiêu hao xét nghiệm - Chương trình an toàn thực phẩm( Công văn 4235/PAS-KHTH) 11/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4484/PAS-KHTH) 11/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4234/PAS-KHTH) 10/11/2022
Mời báo giá hoá chất, sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue(Phân lập vi rút, giải trình tự, xét nghiệm real-time PCR) ( Công văn 4233/PAS-KHTH) 10/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ, hàng hóa ( Công văn 4220/PAS-KHTH) 10/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại hàng hoá ( Công văn 4219/PAS-KHTH) 10/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4215/PAS-KHTH) 10/11/2022
Trang: «2345678»