Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4150/PAS-KHTH) 09/11/2022
Mời báo giá hoá chất, sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue( giám sát 1000 mẫu vector muỗi)( Công văn 4217/PAS-KHTH) 09/11/2022
Mời báo giá hoá chất, sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue( Công văn 4209/PAS-KHTH) 09/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4214/PAS-KHTH) 09/11/2022
Mời báo giá hoá chất, sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue(giám sát 1000 mẫu vector muỗi) ( Công văn 4208/PAS-KHTH) 08/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ( Công văn 4198/PAS-KHTH) 08/11/2022
Mời báo giá cung cấp hoá chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao xét nghiệm - Chương trỉnh an toàn thực phẩm ( Công văn 4193/PAS-KHTH) 08/11/2022
Mời báo giá cung cấp hoá chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao xét nghiệm - Chương trỉnh an toàn thực phẩm( Công văn 4192/PAS-KHTH) 08/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4189/PAS-KHTH) 07/11/2022
Mời báo giá các loại dịch vụ( Công văn 4188/PAS-KHTH) 07/11/2022
Trang: «3456789»