Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 817/PAS-KHTH) 17/03/2023
Mời báo giá cung cấp dịch vụ in( Công văn 820/PAS-KHTH) 17/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 832/PAS-KHTH) 17/03/2023
Mời báo giá cung cấp hoá chất sinh phẩm cho Viện Pasteur TP.HCM ( Công văn 810/PAS-KHTH) 17/03/2023
Mời báo giá cung cấp hoá chất , sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động xét nghiệm từ các mẫu bệnh phẩm bằng nguồn kinh phí kinh doanh dịch vụ ( Công văn 804/PAS-KHTH) 17/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ( Công văn 800/PAS-KHTH) 17/03/2023
Mời báo giá cung cấp hàng hóa cho Viện Pasteur TP. HCM( Công văn 794/PAS-KHTH) 17/03/2023
Mời báo giá cung cấp văn phòng phẩm, mực in và các vật liệu khác cho Viện Pasteur TP.HCM ( Công văn 777/PAS-KHTH) 17/03/2023
Mời báo giá cung cấp dịch vụ Viện Pasteur TP.HCM( Công văn 807/PAS-KHTH) 17/03/2023
Mời báo giá cung cấp sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho hoca5t động xét nghiệm( Công văn 816/PAS-KHTH) 17/03/2023
Trang: «3456789»