Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá cung cấp văn phòng phẩm cho Viện Pasteur TP.HCM ( Công văn 909/PAS-KHTH) 23/03/2023
Mời báo giá cung cấp dịch vụ - Viện Pasteur TP.HCM( Công văn 903/PAS-KHTH) 22/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 902/PAS-KHTH) 21/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại hoá chất sinh phẩm ( Công văn 901/PAS-KHTH) 21/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại hóa chất sinh phẩm( Công văn 900/PAS-KHTH) 21/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 871/PAS-KHTH) 21/03/2023
Mời báo giá cung cấp bổ sung lần 1 văn phòng phẩm, mực in và các vật liệu khác cho Viện Pasteur TP.HCM( Công văn 856/PAS-KHTH) 21/03/2023
THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG 21/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 894/PAS-KHTH) 20/03/2023
Mời báo giá hàng hóa ( Công văn 869/PAS-KHTH) 20/03/2023
Trang: «1234567»