Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá cung cấp thuốc cấp cứu phục vụ khách hàng ( Công văn 4551/PAS-KHTH) 16/11/2022
Mời báo giá cung cấp thực phẩm cho động vật thí nghiệm ( Công văn 4550/PAS-KHTH) 16/11/2022
Mời báo giá cung câp khí trộn ( Công văn 4549/PAS-KHTH) 16/11/2022
Mời báo giá hoá chất, sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue ( Phân lập virút, giải trình tự, xét nghiệm real-time PCR) ( Công văn 4546/PAS-KHTH) 16/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4512/PAS-KHTH) 15/11/2022
Mời báo giá cung cấp hoá chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao xét nghiệm - Chương trình an toàn thực phẩm( Công văn 4522/PAS-KHTH) 15/11/2022
Mời báo giá hoá chất, sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue ( Phân lập virút, giải trình tự, xét nghiệm real-time PCR) ( Công văn 4521/PAS-KHTH) 15/11/2022
Mời báo giá hoá chất, sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue ( Phân lập virút, giải trình tự, xét nghiệm real-time PCR) ( Công văn 4490/PAS-KHTH) 14/11/2022
Mời báo giá cung cấp hoá chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao xét nghiệm - Chương trình an toàn thực phẩm( Công văn 4489/PAS-KHTH) 14/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại hàng hóa ( Công văn 4488/PAS-KHTH) 14/11/2022
Trang: «1234567»