Viện trưởng làm việc với Dr. Heide Jimenez (Pasteur Foundation in Switzerland)
Ngày đăng: 11:02:23 09/04/2015

I. Thời gian – địa điểm:

  • Thời gian: 14h00 ngày 7/04/2015.
  • Địa điểm: Phòng họp B9

II. Thành phần:

  • Dr Heide Jiménez, Pasteur Foundation in Switzerland

Về phía Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh:

  • PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng
  • PGS.TS Vũ Thị Quế Hương, Trưởng khoa Vi sinh miễn dịch
  • ThS Hoàng Quốc Cường, Phó giám đốc Trung tâm đào tạo
  • TS Trần Phúc Hậu, Phó trưởng khoa Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh
  • ThS Lương Chấn Quang, Phó trưởng khoa Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh
  • Bs Trần Thị Lưu Nguyên Hương, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

III. Nội dung trao đổi:

Dr Heide Jiménez

Giới thiệu vai trò, vị trí của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh trong hệ thống phòng chống dịch bệnh và các hoạt động của Trung Tâm Đào Tạo
Tìm hiểu về nghiên cứu khoa học trong lãnh vực Sốt xuất huyết, HIV/AIDS để có hướng hợp tác trong tương lai.

Nguyễn Thị Thanh Lan - Phòng Kế hoạch tổng hợp

Các tin khác