Các bệnh truyền nhiễm
Bệnh liên cầu lợn 21/10/2014
Bệnh liên cầu lợn thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh lao phổi 21/10/2014
Bệnh lao phổi thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh ho gà 21/10/2014
Bệnh ho gà thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh dại 21/10/2014
Bệnh dại thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh Cúm 20/10/2014
Bệnh cúm thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh Bạch hầu 20/10/2014
Bệnh bạch hầu thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh do vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 20/10/2014
Bệnh do vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh do vi rút A - đê - nô (Adenovirosis) 20/10/2014
Bệnh do vi rút A-đê-nô (Adeno) thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh Viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút 20/10/2014
Bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút thuộc nhóm A trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh sốt Tây sông Nin (Nile) 10/10/2014
Bệnh sốt Tây sông Nin (Nile) thuộc nhóm A trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Trang: «123456»