Các bệnh truyền nhiễm
Bệnh cúm A/H5N1
Bệnh cúm A/H5N1
Bệnh cúm A/H5N1 thuộc nhóm A trong Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh sốt vàng
Bệnh sốt vàng thuộc nhóm A trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh đậu mùa
Bệnh đậu mùa thuộc nhóm A trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh tiêu chảy
Bệnh tiêu chảy là bệnh đường ruột thường gặp do các mầm bệnh như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng gây ra
Bệnh tả
Bệnh tả thuộc nhóm A trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh bại liệt
Bệnh bại liệt thuộc nhóm A trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Trang: «123456