Các bệnh truyền nhiễm
Bệnh giang mai
Bệnh giang mai thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh do Cờ - la - my - đi - a
Bệnh do Cờ - la - my - đi - a (Chlamydia) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh tiêu chảy do vi rút Rô - ta
Bệnh tiêu chảy do vi rút Rô - ta (Rota) thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh xoắn khuẩn vàng da
Bệnh xoắn khuẩn vàng da thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh viêm màng não do não mô cầu
Bệnh viêm màng não do não mô cầu thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh viêm gan vi rút
Bệnh viêm gan vi rút thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh ru - bê - ôn
Bệnh ru-bê-ôn thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh uốn ván
Bệnh uốn ván thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh thương hàn
Bệnh thương hàn thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh thủy đậu
Bệnh thủy đậu thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Trang: «123456»