Các bệnh truyền nhiễm
Bệnh than
Bệnh than thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh tay chân miệng
Bệnh tay - chân - miệng thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh sởi
Bệnh sởi thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh sốt phát ban
Bệnh sốt phát ban thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh sốt rét
Bệnh sốt rét thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue
Bệnh sốt Đăng gơ, sốt xuất huyết Đăng gơ thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh quai bị
Bệnh quai bị thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh lỵ trực trùng
Bệnh lỵ trực trùng thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh lỵ a - míp
Bệnh lỵ a - míp thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh liên cầu lợn
Bệnh liên cầu lợn thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Trang: «123456»