CÔNG TRÌNH THANH NIÊN 2023
Ngày đăng: 09:30:10 25/06/2023

 

DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH - QUY CHẾ ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI VIỆN PASTEUR TP.HCM 

 

Phòng Hành Chính Quản Trị

 

 

Quy chế văn thư

 

 

Quy trình diều thuê xe

 

 

Quy trình mua vé máy bay

 

 

Quy trình trình ký

 

 

Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải

 

 

Quy trình điều phối, vận hành hội trường phục vụ hội họp, hội nghị, khánh tiết

 

 

Quy trình cấp giấy đi đường

 

 

Quy trình cấp giấy giới thiệu

 

 

Quy định thiết lập, quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử

 

 

Quy trình cấp văn bản sao y

 

 

 

 

 

Phòng Kế hoạch tổng hợp

 

 

Quy chế Hội đồng khoa học

 

 

Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại

 

 

Quy trình nghiệm thu đề tài khoa học cơ sở

 

 

Quy trình quản lý đoàn khách nước ngoài vào Viện

 

 

Quy trình xét duyện đề cương NCKH cơ sở

 

 

 

 

 

Phòng Tổ chức cán bộ

 

 

Nội quy cơ quan

 

 

Nội quy tiếp công dân

 

 

Quy chế đánh giá xếp loại

 

 

Quy chế giải quyết khiếu nại tố cao

 

 

Quy chế nâng lương trước thời hạn

 

 

Quy chế sử dụng hòm thư góp ý

 

 

Quy chế thực hiện dận chủ

 

 

Quy chế tổ chức và hoạt động Viện

 

 

Quy chế tuyển nhân viên hợp đồng

 

 

Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

 

 

Quy trình giải quyết tố cáo

 

 

Quy trình tiếp công dân

 

 

Quy trình xử lý đơn thư

 

 

 

 

 

Phòng Tái chính Kế toán

 

 

Quy trình thanh toán

 

 

Quy trình xuất hóa đơn điện tử 

 

 

 

 

 

Phòng Vật tư trang thiết bị y tế

 

 

Quy chế quản lý tài sản

 

 

Quy trình Hướng dẫn mua sắm đặc biệt theo QĐ 17

 

 

Quy trình quản lý kho

 

 

Quy trình quản lý thiết bị

 

 

Quy trình Tổ chức lựa chọn nhà thầu

 

 

Quy trình trình tự, thủ tục mua sắm

 

 

Quy trình Xây dựng KHLCNT

 

 

Quy trình xin chào giá-đăng thông tin

 

 

 

 

 

Khoa KSPNBT

 

 

 

 

 

Khoa VSMD

 

 

 

 

 

Khoa CTĐVYH

 

 

 

 

 

Khoa Độc chất - Di truyền - Miễn dịch

 

 

 

 

 

Phòng Khám đa khoa

 

 

Trung tâm đào tạo

 

 

 

 

 

Trung tâm Kiểm định thiết bị y tế

 

 

 

 

 

Trung tâm XNYSHLS

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng

 

 

 

 

 

Các tin khác