Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4612/PAS-KHTH) 21/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4599/PAS-KHTH) 21/11/2022
Mời báo giá hoá chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động phòng chống dịch bệnh năm 2022 của Viện Pasteur TP. HCM ( Công văn 4523/PAS-KHTH) 21/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4519/PAS-KHTH) 18/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ Công văn 4518/PAS-KHTH) 18/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ Công văn 4565PAS-KHTH) 17/11/2022
Mời báo giá báo giá hóa chất sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động phòng chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue (Phân lập vi rút, giải trình tự, xét nghiệm real-time PCR) ( Công văn 4572/PAS-KHTH) 17/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4564/PAS-KHTH) 17/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vu ( Công văn 4562/PAS-KHTH) 17/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4561/PAS-KHTH) 17/11/2022
Trang: «1234567»