Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa xe ô tô( Công văn 934/PAS-KHTH) 23/03/2023
Mời báo giá hoá chất , sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho đề tài " Đánh giá hiệu quả vắc xin PCV10 trong việc phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam" ( Công văn 847/P 23/03/2023
Mời báo giá cung cấp hàng hóa ( Công văn 933/PAS-KHTH) 23/03/2023
Mời báo giá cung cấp quạt tản nhiệt và bộ nguồn( Công văn 932/PAS-KHTH) 23/03/2023
Mời báo giá cung cấp văn phòng phẩm, mực in và các vật liệu khác cho Viện Pasteur TP.HCM ( Công văn 929/PAS-KHTH) 23/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 924/PAS-KHTH) 23/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ( Công văn 923/PAS-KHTH) 23/03/2023
Mời báo giá báo giá xét nghiệm ( Công văn 917/PAS-KHTH) 23/03/2023
Mời báo giá cung cấp bổ sung lần 1 hoá chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động xét nghiệm từ các mẩu bệnh phẩm bằng nguồn kinh phí kinh doanh dịch vụ( Công văn 905/PAS-KHTH) 23/03/2023
Mời báo giá cung cấp hóa chất, sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động xét nghiệm từ các mẩu thực phẩm, nước, mỹ phẩm, hoá chất diệt khuẩn, khử khuản bằng nguồn kinh phí kinh doanh dịch 23/03/2023
Trang: «1234567»