Hợp tác quốc tế
Đoàn giám sát của dự án WHO làm việc với Viện Pasteur Tp.HCM
Viện trưởng làm việc với Dr. Heide Jimenez (Pasteur Foundation in Switzerland)
Lãnh đạo Viện Pasteur Tp.HCM tiếp đón đoàn CDC Hoa Kỳ
Vào lúc 8h30 ngày 19/03/2015, tại hội trường B9, TS. Nguyễn Vũ Thượng đã thay mặt Ban giám đốc Viện Pasteur Tp.HCM tiếp đón phái đoàn từ tổ chức CDC Hoa Kỳ.
Lãnh đạo Viện Pasteur Tp.HCM tiếp đón đại diện Viện nghiên cứu Dân số và Xã hội thuộc đại học Mahidol, Thái Lan
Vào lúc 14h chiều ngày 05/03/2015, tại hội trường B9, TS. Nguyễn Vũ Thượng đã thay mặt Ban giám đốc Viện Pasteur Tp.HCM tiếp đón phái đoàn từ Viện nghiên cứu Dân số và Xã hội thuộc đại học Mahidol, Thái Lan (Institute for Population and Social Research (IPSR)).
Trang: «12