Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 993/PAS-KHTH) 29/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ( Công văn 992/PAS-KHTH) 29/03/2023
Mời báo giá hóa chất sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ cho đề tài PCV10 ( Công văn 1002/PAS-KHTH) 29/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ( Công văn 971/PAS-KHTH) 28/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 970/PAS-KHTH) 28/03/2023
Mời báo giá hóa chất sinh phẩm VTTH phục vụ cho đề tài PCV10 ( Công văn 963/PAS-KHTH) 28/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 951/PAS-KHTH) 24/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ( Công văn 950/PAS-KHTH) 24/03/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 949/PAS-KHTH) 24/03/2023
Mời báo giá cung cấp chương trình thử nghiệm thành thạo ( Công văn 935/PAS-KHTH) 23/03/2023
Trang: «1234567»