Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá hoá chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động phòng chống dịch bệnh năm 2022 của Viện Pasteur TP. HCM( Công văn 4668/PAS-KHTH) 24/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4667/PAS-KHTH) 24/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4666/PAS-KHTH) 24/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 4645/PAS-KHTH) 24/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ( Công văn 4639/PAS-KHTH) 23/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ( Công văn 4637/PAS-KHTH) 23/11/2022
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ( Công văn 4636/PAS-KHTH) 23/11/2022
Mời báo giá cung cấp vật tư tiêu hao( Công văn 4635/PAS-KHTH) 23/11/2022
Mời báo giá cung cấp khí cho Viện Pasteur TP. HCM( Công văn 4622/PAS-KHTH) 23/11/2022
Mời báo giá hoá chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động phòng chống dịch bệnh năm 2022 của Viện Pasteur TP. HCM ( Công văn 4602/PAS-KHTH) 23/11/2022
Trang: «1234567»