Tin hoạt động Công Đoàn
Kết quả đại hội Đảng bộ Viện Pasteur Tp.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 15/06/2015
Từ ngày 21/04 đến ngày 23/04, Đảng bộ Viện Pasteur Tp.HCM đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội các chi bộ đã đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020 đưa vào nghị quyết để đại hội thảo luận và thông qua.
Hội diễn văn nghệ Kỷ niệm 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 21/05/2015
Ngày 19/05/2015, Đoàn Viện Pasteur đã tham dự hội diễn văn nghệ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Viện kiểm nghiệm thuốc Tp.HCM
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 09/04/2015
Từ ngày 23/03 đến ngày 27/03 Ba chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Pasteur Tp.HCM đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, Đại hội các chi bộ đã đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2017.
Hoạt động của Hội thầy thuốc trẻ Viện Pasteur TP. HCM ( năm 2013 ) 12/10/2014
Câu lạc bộ Thầy Thuốc Trẻ Viện Pasteur TP.HCM là thành viên của Hội Thầy Thuốc Trẻ TP.HCM, thành lập ngày 21/01/2013.
Công tác Công Đoàn năm 2013 10/10/2014
Tháng hành động vì sức khỏe trẻ em 26/06/2014
Hãy dành điều tốt đẹp nhất cho mầm non đất nước
Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác 26/05/2014
Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014
Khám Từ Thiện tại Quảng Ngãi 23/05/2014
Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng
Khám bệnh từ thiện tại xã Bình An-Tây Ninh 26/04/2014
Trang: «1234